Mam pytanie

 • To cztery dni intensywnej budowy rozwiązań dla pewności siebie (aplikacji, usług, kampanii społecznych)! Wydarzenie odbędzie się w dniach 27.05.2021 r. - 30.05.2021 r., podczas których uczestnicy będą pracować w zespołach na platformie online, współpracować z mentorami i uczestniczyć w dedykowanych warsztatach. Hackathon zakończy się prezentacją stworzonych rozwiązań przed jury. Dla pomysłodawców najlepszego rozwiązania przygotowaliśmy nagrodę główną w postaci programu akceleracyjnego o wartości 50.000 zł.

 • 27-30 maja 2021

 • W internecie, a dokładnie online na platformie Remo.

 • Wypełnij formularz na stronie: hack4girlz.gocarrots.org/wez-udzial

 • Rejestracja startuje 29 kwietnia 2021 o godzinie 12:00 i potrwa do 20 maja 2021 do godziny 23:59.

 • Udział w hackathonie jest bezpłatny.

 • Gdy Twoje zgłoszenie przejdzie selekcję, zaprosimy Cię na platformę do networkingu. Tutaj poznasz inne osoby biorące udział w hackathonie i zbudujesz swój lub (jeśli jeszcze go nie masz) dołączysz do zespołu. Aby wziąć udział w hackathonie, każdy zespół będzie musiał wypełnić formularz zgłoszenia (nazwa zespołu, członkowie, pomysł). Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

 • Uczestnikiem może zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała skutecznego zgłoszenia/rejestracji do udziału w hackathonie, wyrażająca gotowość do założenia spółki na terytorium RP wraz z pozostałymi uczestnikami zwycięskiego zespołu - jest to warunek konieczny przyznania nagrody głównej, gdyż zwycięski zespół będzie zobowiązany założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • Tak, oczywiście.

 • Tak, to żaden problem. Zapraszamy na naszą platformę networkingową, gdzie będziesz mogła/mógł poszukać zespołu, do którego dołączysz i wymyślicie coś wspólnie.

 • Tak! Zapraszamy na naszą platformę networkingową, gdzie będziesz mogła/mógł poszukać zespołu, do którego dołączysz i wymyślicie coś wspólnie.

 • Na naszej platformie networkingowej znajdziesz inne zespoły, do których będziesz mogła/mógł dołączyć. Możesz również stworzyć swój własny zespół, do którego będą mogli dołączyć inni.

 • Nie, każdy może zgłosić swój udział.

 • Ponieważ jest to projekt adresujący ważny problem społeczny, duże znaczenie będzie miało dlaczego chcesz w nim wziąć udział. Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

 • Jeden zespół może liczyć od 2 do 8 uczestników.

 • Agenda hackathonu

  27 maja 2021 (czwartek) Pierwszy dzień hackathonu

  • 10:00 - Start pracy recepcji
  • 16:00 - Mail do bazy z informacją, że można się logować od 16:30 + Link + Agenda dnia
  • 16:30 - 17:00 Rejestracja uczestników
  • 17:00 - Powitanie i prezentacja otwierająca wydarzenie
  • 17:40 - Prezentacja gościa specjalnego 1
  • 18:15 - Prezentacja gościa specjalnego 2
  • 18:50 - Podziękowania dla gości i zaproszenie uczestników do stolików
  • 20:00 - Zakończenie pracy recepcji

  28 maja 2021 (piątek) Drugi dzień hackathonu

  • 08:00 - Mail do uczestników z linkiem do logowania i agendą na dzisiejszy dzień
  • 09:00 - Otwarcie platformy
  • 09:30 - Wszyscy są zalogowani. Zespoły przy stolikach, Organizatorzy przy stolikach
  • 10:00 - Oficjalnie otwarcie drugiego dnia: powitanie, plan dnia
  • 10:15 - Szkolenie z BMC obowiązkowe dla wszystkich
  • 11:30 - Praca zespołów przy stolikach
  • 14:00 - Przerwa obiadowa
  • 15:00 - Prezentacja Mentorów
  • 16:00 - Praca: mentorzy i uczestnicy pracują + pierwsza sesja Mentoringowa
  • 19:00/ 20:00 - Podziękowanie i zaproszenie na następny dzień

  29 maja 2021 (sobota) Trzeci dzień hackathonu

  • 08:00 - Mail do uczestników z linkiem do logowania i agendą na dzisiejszy dzień
  • 09:00 - Otwarcie platformy
  • 09:30 - Wszyscy są zalogowani. Zespoły przy stolikach, Organizatorzy przy stolikach
  • 10:00 - Oficjalnie otwartcie trzeciego dnia: powitanie, plan dnia
  • 10:15 - Szkolenie z Pitchowania/Prezentacji
  • 11:30 - Praca przy stolikach zespołów + druga seria Mentoringowa
  • 14:00 - Przerwa Obiadowa
  • 15:00 - Praca przy stolikach zespołów + trzecia sesja Mentoringowa
  • 18:00 - Short Prezentacje zespołów: co robią, co zrobili, z czym mają problemy
  • 19:00/ 20:00 - Podziękowania i zaproszenie na następny dzień
  • 20:00 - Zakończenie pracy recepcji

  30 maja 2021 (niedziela) FINAŁ

  • 08:00 - Mail do uczestników z linkiem do logowania i agendą na dzisiejszy dzień
  • 09:00 - Otwarcie platformy
  • 09:30 - Wszyscy są zalogowani. Zespoły przy stolikach, Organizatorzy przy stolikach
  • 10:00 - Oficjalnie otwarcie czwartego, finałowego dnia: powitanie, plan dnia
  • 10:15 - Prezentacja motywacyjna
  • 11:00 - Praca przy stolikach zespołów + czwarta sesja Mentoringowa
  • 15:00 - Jury na pokładzie. Jury może chodzić po stolikach
  • 16:00 - Finał
  • 18:00 Obrady Jury
  • 19:00/ 19:30 - Ogłoszenie Wyników
  • 19:30 - Zakończenie pracy recepcji
  • 19:30/20:00 - Ogłoszenie zasad wydawania nagród i do wspólnego foto
  • 20:00 Wydarzenie zamykające wydarzenie
  • 21:00 Zakończenie
 • Najpierw, po rejestracji - na Slacku. Następnie, w trakcie trwania hackathonu, na platformie Remo.

 • Uczestnicy są zobligowani do używania aplikacji Slack, online (w przeglądarce), lub zainstalowania jej na telefonie/tablecie/komputerze. Podczas hackathonu będziemy wykorzystywać Slack do wewnętrznej komunikacji.

  Platforma Remo - nie wymaga instalacji, będziemy korzystać z linków z dostępami do spotkań, przesłanymi mailowo przez Organizatora.

 • iderka zobowiązana jest do wypełnienia dedykowanego formularza, zamieszczonego pod adresem: hack4girlz.gocarrots.org, zawierającego niezbędne do uzupełnienia, następujące rubryki:

  • nazwa projektu,
  • kategoria projektu: aplikacja mobilna/aplikacja webowa/gra/inne,
  • opis projektu,
  • członkowie zespołu i ich role,
  • oczekiwania wobec Mentora/-ów: wg kategorii mentorów.
 • Dla pomysłodawców najlepszego rozwiązania przygotowaliśmy nagrodę główną w postaci programu akceleracyjnego o wartości 50.000 zł. + Każdemu uczestnikowi hackathonu, po aktywnym udziale przysługuje voucher "standard na 12 miesięcy", gwarantujący bezpłatny dostęp do platformy streamingowej Netflix o wartości 516 zł brutto. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie.

 • Lider to osoba reprezentująca zespół - każdy Zespół wybiera swojego lidera, który dokonuje zgłoszenia do udziału w hackathonie poprzez wypełnienie dedykowanego formularza.

 • Lidera należy zgłosić najpóźniej do 21.05.2021 r.

 • Ogłoszenie wyników hackathonu i Zwycięzcy nastąpi dnia 30 maja 2021 r., w godzinach między 19:00, a 20:00 za pomocą platformy Remo. Opublikowana zostanie również informacja o zwycięskim zespole 31 maja 2021 r., a 2 czerwca 2021 r. na stronie internetowej pod adresem: hack4girlz.gocarrots.org.

 • Rejestracja do udziału w hackathonie jest dwuetapowa:

  • pierwszy etap obejmuje etap rejestracji indywidualnej, podczas której każdy zgłaszający rejestruje się samodzielnie,
  • drugi etap obejmuje rejestrację zespołu, w wyniku której utworzone są drużyny, a dotychczasowi zgłaszający stają się uczestnikami.
 • Aplikacja Slack umożliwia pracę online (w przeglądarce) jak i pobranie na wszystkie urządzenia: telefon/tablet/komputer obsługujące systemy Mac, Windows and Linux. (Sugerowany Windows10). Szczegółowe informacje: https://slack.com/intl/en-pl/help/articles/115002037526-Minimum-requirements-for-using-Slack.

 • W przypadku, gdy dany zespół nie wykona zadania konkursowego lub nie prześle go i nie zaprezentuje finalnej wersji tegoż zadania do dnia 30 maja 2021 r. do godziny 15:00, dany zespół zostaje zdyskwalifikowany i nie weźmie udziału w wyłonieniu Zwycięzcy.

 • Ukończony projekt należy wysłać na adres mailowy: hackathon@gocarrots.org do dnia 30 maja 2021 r. do godziny 14:00.

 • Celem hackathonu jest wzmacnianie pewności siebie u kobiet, stanowiące nawiązanie do tzw. Confidence Gap, czyli różnicy w poziomie pewności siebie kobiet i mężczyzn.

 • W Hack4Girlz przewidywaną ilością pomyślnie zakwalifikowanych uczestników jest maksymalnie 120 osób.

 • W Hack4Girlz przewidywaną ilością zespołów jest maksymalnie 15.

 • Tak, platforma Slack jest obowiązkowa. Jej celem jest usprawnienie komunikacji podczas trwania hackathonu.

 • Decyzję o zakwalifikowaniu zgłaszającego do dalszego etapu rejestracji podejmuje Organizator na podstawie opisu kompetencji (kierunku studiów, wykonywanego zawodu, okresu aktywności zawodowej, umiejętności); zainteresowania obszarem wyzwania, różnorodnością kompetencji, różnorodnością płciową.

 • Nie, umiejętność programowania NIE jest wymagana by wziąć udział w Hack4Girlz.

 • W zespole możesz objąć rolę np. jako twórca pomysłu, lider, grafik, projektant, etc.

 • Skład Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej pod adresem hack4girlz.gocarrots.org, najpóźniej w dniu rozpoczęcia hackathonu.

 • Liderzy zakwalifikowanych zespołów otrzymają wiadomośc e-mail do dnia 26.05.2021 r. z informacją o zakwalifikowaniu do udziału.

 • Tak, Organizator może odmówić prawa do uczestnictwa w hackathonie osobom i/lub zespołom, wobec których poweźmie uzasadnione przypuszczenie, iż dokonały rejestracji w celu innym, niż wzięcie udziału w konkursie organizowanym w ramach hackathonu. Ich zgłoszenie zostanie wówczas uznane za bezskuteczne.

 • Nie, ponieważ uczestnik/zespół oświadcza, iż wszelkie wyniki pracy powstałe podczas hackathonu, w momencie ich materializacji w postaci projektów, stanowią jego własną oryginalną, twórczość, nie zawierają zapożyczeń oraz nie naśladują innych utworów, w szczególności nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 • Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy nie wygrali nagrody, zakończy się z upływem trzech miesięcy od końca okresu trwania konkursu.

 • Aplikacja Remo umożliwia pracę online (w przeglądarce) jak i pobranie na wszystkie urządzenia: telefon/tablet/komputer obsługujące systemy Mac, Windows (Sugerowany Windows10). Szczegółowe informacje: https://help.remo.co/en/support/solutions/articles/63000251000-what-operating-devices-and-browsers-are-supported-on-remo-conference-

Chcesz zapytać o coś jeszcze?

Napisz do nas

Dbamy o prywatność
i bezpieczeństwo danych

Korzystamy z plików cookie stron trzecich i podmiotów trzecich (lub podobnych technologii) w celu zwiększenia komfortu przeglądania (techniczne pliki cookie) oraz do mierzenia liczby odbiorców (analityczne pliki cookie). Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie wszystkich naszych plików cookie i na udostępnianie danych naszym stronom trzecim do takich celów.

Więcej informacji znajdziesz w polityce plików cookie.

Analityczne pliki cookie

Chcielibyśmy ustawić pliki cookie Google Analytics, aby poprawić stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niej korzystasz.